A. Indledning og dataansvarlig

I det følgende redegøres der for, hvordan vi behandler personlige oplysninger som du efterlader dig og/eller afgiver, når du anvender onlineplatformen https://turbine.dk / https://turbine-undervisning.dk, herunder vores webshop.

”Turbine” / ”vi” / ”os” er:

TURBINE FORLAGET A/S
Balticagade 10B, 2 th.
8000 Aarhus C
Cvr. nr. 27979432
post@turbine.dk
Tlf. 86 12 79 16

Vi er dataansvarlige for den persondataindsamling og videre behandling af persondata, der foregår i forbindelse din brug af services på vores onlineplatform.

B. Typen af oplysninger

Når du gør brug af vores webshop afgiver du i et vist omfang dine personlige oplysninger.

Det drejer sig om: Navn, adresse, postnummer, e-mailadresse, tlf. nr. og dankortoplysninger.

Endvidere gør vi i et vist omfang brug af cookies.

Cookies er små datafiler med information som gemmes på din computer og sendes frem og tilbage mellem din browser og et website.

De cookies vi gør brug af er cookies, der er nødvendige for at hjemmesiden fungerer.

Nogle cookies slettes når du lukker din browser, nogle gemmes i en tidsbestemt periode og andre gemmes permanent.

De cookies vi gør brug af kan klassificeres som ”identifikations-cookies” og ”tracking-cookies”.

Identifikations-cookies

Disse cookies bruges til at identificere når du går ind på hjemmesiden, via et tilfældigt genereret ID. Vi bruger disse cookies til at huske, at du er logget ind ifbm. brug af vores login-funktion, så du ikke bliver logget ud, når du bevæger dig rundt på siden.

Tracking-cookies

Disse cookies er nødvendige for, at vores hjemmeside har fuld funktionalitet. De sørger for, at indkøbskurven i webshoptjenesten virker samt bruges i forbindelse med indsamlingen af brugeroplysninger mhp. at kunne gennemføre en ordre, herunder sende bekræftelse og opkræve betaling. Disse cookies kan også bruges til at huske eventuelle sprogindstillinger.

Om fortrydelse af accept af cookies

Hvis du ønsker at tilbagetrække din tilladelse til, at vi anvender cookies, skal du slette alle cookies relateret til hjemmesiden i din browser og fremover undlade at bruge vores hjemmeside.

Vi henviser i øvrigt til vores særskilte cookie-politik.

C. Anvendelse, formål og retsgrundlag

Personoplysningerne indsamles og anvendes til følgende formål/til at varetage følgende hensyn:

Håndtering af ordrer i vores webshop, dvs.
  • Fremsendelse af ordrebekræftelse
  • Fremsendelse af varer
  • Fremsendelse af faktura
  • Reklamationer
  • Returnering
  • Gennemførelse af betaling
At gøre vores webshop så brugervenlig som muligt, eller mere præcist beskrevet.:
  • Vi sætter cookies for, at webshoppen kan fungere optimalt – se ovenfor og vores cookiepolitik omkring cookies.
  • Vi har en loginfunktion til webshoppen (som det er frivilligt at anvende – du behøver ikke være brugeroprettet for at handle i webshoppen). Ved at blive oprettet som bruger, således at du kan benytte login funktionen, gemmes dit navn m.v., hvorved du blot ved indtastning af brugernavn/e-mailadresse og adgangskode opnår ”autoudfyldt” de øvrige informationsfelter. Dette gør det lettere at anvende shoppen ved gentagne køb. Vi gemmer dog aldrig betalingskortoplysninger (vi har slet ikke direkte adgang til disse) – se nærmere herom nedenfor .

Vi gør opmærksom på, at vi aldrig gør brug af dine oplysninger i forbindelse med markedsføring, uden forinden at have indhentet dit udtrykkelige samtykke, medmindre lovgivningen giver os mulighed for, at anvende oplysningerne i markedsføringsmæssigt øjemed uden dit samtykke. Fremsendelse af eventuelle nyhedsbreve og anden direkte markedsføring, vil aldrig ske uden vi har indhentet dit udtrykkelige samtykke.

Vores behandling af persondata sker med hjemmel i en eller flere af følgende bestemmelser, alt afhængigt af, hvad for et af ovenstående formål, der er baggrunden for vores persondatabehandling:

Persondataforordningens artikel 6, 1., litra a / b / f. I det omfang opbevaring af persondata sker som følge af vores forpligtelser efter bogføringsloven sker opbevaringen med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, 1., litra c.
Side 2 af 4

Det bemærkes, at vi for tiden ikke gør brug af personoplysninger ifbm. markedsføring, men vi forbeholder os dog retten til at gøre dette som beskrevet ovenfor. – Dette vil enten være med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, 1. litra a (særskilt samtykke indhentet fra dig) eller med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, 1., litra f (interesseafvejningsreglen).

Vores persondatabehandling baseret på artikel 6, 1., litra f vil i så fald være en behandling, der sker i forbindelse med målretning af online indhold til en bred kreds af modtagere i forhold til deres interesser, og/eller når vi i øvrigt henvender os til dig blandt en gruppe, uden, at der er tale om direkte meddelelser (direct-mail) med markedsføringsmæssigt indhold. De formål vi vil forfølge i den forbindelse vil være:

At gøre den visuelle oplevelse relevant for gruppen af modtagere. At markedsføre relevante produkter overfor gruppen af modtagere.

D. Eventuelle modtagere / Kategorier af modtagere

Dine oplysninger videregives til 3 mand som beskrevet i det følgende. Det præciseres at oplysninger dog kun videregives i det omfang det er nødvendigt for at forfølge et eller flere af de formål/hensyn, der er beskrevet ovenfor under pkt. C og aldrig i videre omfang.

Persondata overlades til vores fragtleverandør i det omfang det er nødvendigt for, at varen kan fremsendes til dig.

Betalingskortoplysninger (i forbindelse med køb i webhoppen) oplyses ikke til os men til QuickPay, der forestår gennemførelse af betalingen.

Populært sagt kan man sige, at du “stilles om til QuickPay” i forbindelse med betalingen. QuickPay sørger for at indløseren NETS/Teller, trækker pengene fra din bankkonto ved varens afsendelse og overfører beløbet til os.

Kortoplysningerne sendes krypteret og i overensstemmelse med branchestandarder.

I skrivende stund har vi ikke mulighed for betaling via Mobilepay på vores webshop, men den dag vi måtte få integreret en sådan løsning gælder følgende: Ved betaling via Mobilepay online forestås gennemførelse af betalingen ligeledes af QuickPay, idet transaktionen dog iværksættes via Mobilepay app’ en af Mobilepay (Danske Bank A/S).

Persondata overgives til vores fjernlagerleverandør, således at de kan ”plukke” ordren mhp. den videre fremsendelse.

Vores onlineplatform drives af en ekstern leverandør, der samtidig bistår os med udvikling og support på onlineplatformen. Denne eksterne leverandør har, qua de opgaver de løser for os, i et vist omfang adgang til at se personoplysningerne stammende fra dig, men det præciseres, at de ikke må benytte oplysningerne på nogen måde.

Vores IT-systemer, inkl. økonomisystem, er hostet af en ekstern hosting-leverandør og derved overføres dine data i forbindelse med din brug af webshoppen til hosting-leverandøren. Hostingen foregår i et Microsoft Azure miljø, dvs. data vil ikke blive overført til datacentre udenfor EU / EØS.

Såfremt vi udsender nyhedsmails forbeholder vi os at overgive oplysninger til et eksternt firma, til brug for deres udsendelse af nyhedsmails for os (en mass mailing leverandør).

E. Overførelse af oplysninger til 3. lande

Vi overfører ikke data til lande udenfor EU / EØS.

F. Sletning

Eftersom bogføringsloven kræver, at vi opbevarer bilagsmateriale i 5 år fra udløbet af det år, hvori du har købt en vare, må du påregne at personoplysninger du har afgivet i forbindelse med køb på webshoppen gemmes af os i 5 år efter udløbet af købsåret.

Oplysninger, der ikke er trykt på fakturaerne – mailadresse og telefonnummer – som anvendes i forbindelse med dit køb i webshoppen, lagres i 5 år svarende til købelovens absolutte reklamationsfrist. Benytter du dig af vores login funktion gemmes oplysningerne dog så længe du er oprettet som bruger. Anmoder du os om at blive slettet som bruger vil oplysningerne blive slettet.

Oplysninger indsamlet til brug for udsendelse af nyhedsbreve og direkte markedsføring i øvrigt, slettes såfremt du framelder dig nyhedsbrevet/frabeder dig den direkte markedsføring.

Oplysninger slettes i øvrigt når vi ikke længere har behov for dem til de formål, der er beskrevet ovenfor under pkt. C.

G. Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til på begæring at få indsigt i, hvad vi har registreret af oplysninger om dig.

Du har ret til på begæring at få slettet de oplysninger vi har indsamlet om dig, i det omfang formå- let med indsamlingen og opbevaringen af oplysningerne ikke længere er aktuelt og/eller vi i øvrigt i medfør af lovgivningen er forpligtet til at slette oplysningerne.

Du har ret til på begæring at få berigtiget eventuelle urigtige oplysninger om dig, der måtte være registreret hos os.

I det omfang vores behandling af dine persondata er baseret på samtykke (relevant i forbindelse med direkte markedsføring) har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket, med den konse- kvens, at vi skal bringe behandlingen af dine persondata baseret på samtykke til ophør.

Du har ret til at få begrænset vores behandling af dine persondata såfremt vores behandling går ud over, hvad der er lovligt m.v. Se i øvrigt nærmere herom i persondataforordningens artikel 18.

Du ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger, hvis du mener vi behandler oplysningerne i strid med lovgivningen.
Vores kontaktoplysninger står øverst i disse vilkår.

Datatilsynet har følgende hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/