Ole Münster har taget hul på livet som pensionist efter et langt arbejdsliv. Den overgang har krævet en del tilvænning, og derfor har han nu skrevet bogen: ”Gør dig klar til et godt seniorliv!” En bog, der skal hjælpe andre, der snart kan se frem til at forlade arbejdsmarkedet. For uanset om man glæder sig til at vinke farvel til arbejdsmarkedet eller tvinges til at forlade det på grund af alderen, så vil skiftet være en stor omvæltning.

”Vi er den første generation, der har vi fået en helt ny livsfase forærende, hvor vi har et godt helbred, og hvor vi nogenlunde kan fastholde vores levestandard. Det er en ren foræring.
Men der er også udfordringer. Vi bliver nødt til at arbejde længere, og det er langt fra sikkert, at vi kan arbejde lige så længe, som vi ønsker, for Danmark er det land i Europa, hvor flest må forlade arbejdsmarkedet ufrivilligt.
Den nuværende coronakrise rammer formentlig ikke kun de ældres helbred. Den økonomiske tilbagegang vil betyde, at de ældre risikerer at miste deres arbejde og blive ufrivilligt pensioneret.

Når seniorerne mister deres arbejde, kan det få meget alvorlige konsekvenser, fordi det er et traume ikke selv at kunne bestemme over sit liv, så det medfører både en vanskelig overgang til pension og en dårligere pensionisttilværelse. Og i kølvandet på det forringes pensionistøkonomien katastrofalt, både fordi de får færre år til at spare op til pension, samtidig med at den mindre pension skal dække flere år,” forklarer Ole Münster, hvis arbejdsliv bl.a. blev brugt som sekretariatschef i Det Etiske Råd og Dansk Psykolog Forening.

”Det lange arbejdsliv stiller krav om at planlægge de sidste år på arbejdsmarkedet på en helt anden måde, end vi har gjort tidligere, fordi der ikke længere er frit valg på alle hylder, og når vi når omkring de 60 år, så bliver den røde løber ikke rullet ud, når vi søger en stilling,” fortæller Ole Münster, der mener, at grundstenen til det gode seniorliv skal lægges, før tiden på arbejdsmarkedet slutter. I bogen giver han gode råd til at planlægge det lange arbejdsliv, og sætter fokus på de overvejelser det er gode at gøre sig i den forbindelse.”Du skal begynde tidligt, allerede når børnene flytter hjemmefra, som jeg kalder den lille generalprøve på pensionistlivet,” lyder et af de råd, Ole Münster giver.

Overgangen til pensionisttilværelsen er markant.
”Selvom vi arbejder længere, så får vi også et langt pensionsliv, og når vi bliver pensionister, får vi 2.000 timer foræret hvert år. Vi kan gøre, hvad vi vil og har alle muligheder for at realisere os selv. Men selvom vi får meget, så mister vi også meget, når vi afleverer vores nøglekort til vores arbejdsplads. Vi mister fællesskabet. Vi mister den struktur i hverdagen, som arbejdet giver os. Og vi mister vores identitet. Så det er virkelig vigtigt at gøre en stor indsats selv for at skabe et meningsfuldt liv, for hvis du ikke selv gør noget, så sker der ikke noget. Du skal styring over dit eget liv,” forklarer Ole Münster, der selv bruger de mange timer på at spille badminton og være sammen med børnebørnene.
”Jeg har været meget bevidst om, at jeg vil opdyrke legen. Efter 36 års pause startede jeg med at spille badminton. Det var virkelig hårdt at starte, for det gjorde ondt i muskler, som jeg ikke anede, at jeg havde. Jeg var meget overrasket over, at det, jeg havde lært, da jeg var ung, faktisk sad fast. Jeg er naturligvis meget dårligere, end dengang jeg var ung, men det gør ikke noget, for det er dem jeg spiller imod også. Jeg har nøjagtig lige så stor glæde af at spille, som jeg havde, da jeg var ung,” fortæller en smilende Ole Münster, der også glæder sig over at kunne lege med børnebørnene, hvad enten det så er med et spil, en tur i Zoo eller badeland. Rejser er også fortsat en del af hans og hustruens tilværelse, og de nyder godt af fleksibiliteten, der giver dem mulighed for at rejse uden for sæsonen. Men det meningsfulde seniorliv kommer ikke af sig selv.
”Det kræver meget at leve det aktive, gode seniorliv. I bogen fremlægger jeg let tilgængeligt og samlet den seneste videnskabelige viden om overgangen fra arbejdsliv til pensionistliv. For at inspirere giver jeg mange konkrete eksempler på, hvordan andre har tacklet de forskellige udfordringer. Disse er suppleret med spørgsmål, der hjælper dig til at reflektere over, hvordan du kan få mest muligt ud af dit liv som senior,” forklarer Ole Münster.

Nogle skal planlægge i rigtig god tid

Ikke alle seniorer er sunde og raske. Der tales om, at nogle grupper skal have mulighed for at gå fra arbejdsmarkedet tidligere. Vil den gruppe også have gavn at læse bogen?
”Bogen er for alle seniorer. Det er fuldstændig rigtigt, at der er mange, der er nedslidte gennem mange års fysisk hårdt eller psykisk belastende arbejde. For dem kræver det en endnu længere planlægning, for de skal meget tidligt vurdere, om de kan fortsætte i jobbet til folkepensionsalderen. I bogen nævner jeg Kim Andersen, som efter 24 års hårdt svejse- og mekanikerarbejde skiftede til at blive pedel på en skole, og der er immervæk forskel på at ligge på knæ på et betongulv og at hænge en fastelavnstønde op. Som pedel kan han fortsætte med at arbejde, til han kan få folkepension.
Jeg tror også, at vi vil komme til at se et helt nyt arbejdsmarked, hvor der bygges bro mellem arbejde og pension. Forhåbentlig kommer seniorer på sigt til at stå med et ben i arbejdslivet og et ben i pensionistlivet. Så arbejdet på den måde løbende tilpasses aldringsprocessen. Jeg har gjort det ved at skrive bøger, der giver mig muligheden for fordybelse og personlig udvikling.
Det betyder også, at vi vil komme til at se en meget lang overgang fra arbejde til pension, måske mere end 20 år, i stedet for den bratte overgang, som vi ser nu.”

Det gode seniorliv

Der findes næppe én opskrift på det gode seniorliv, for seniorer har lige så mange forskellige interesser, som unge mennesker. Men der er måske alligevel nogle ting, der må kendetegne et godt seniorliv for flertallet.
”Først og fremmest gælder det om at have et godt helbred. Den gode nyhed er, at levealderens længde skyldes 25 % genetiske forhold. De resterende 75% er bestemt af din livsstil. Så sørg for at have en sund livsstil. Hvis ikke før, så når du går på pension, for så har du tiden til at dyrke motion og f.eks. lave mad fra grunden,” lyder et af Ole Münsters gode råd, og han fortsætter:
”Det handler også om at skulle tilpasse sine andre roller til den nye virkelighed. Fx vil parforholdet ændrer sig meget, når vi går på pension, fordi vi nu har mulighed for at være sammen hele tiden, hvor vi før kun var sammen om morgenen og om aftenen, og når vi havde fri i weekender og ferier. Så det gælder om at udvikle parforholdet, så det både tager hensyn til ”mig” og ”vi”, og det kan føre til en opblomstring af parholdet.”
”Med til trygheden hører også at have en stabil økonomi. Når du går på pension, ændrer din økonomi sig helt afgørende, fordi du stopper med at få en fast løn eller indtægt fra din virksomhed, og fremover skal du leve af de penge, som du har sparet op og af offentlige tilskud. Du skal leve med bevidstheden om, at du skal klare dig for dine penge og anden pension resten af dit liv. Det kan opleves som at springe ud på det dybe vand, for når du stopper med at have en fast indtægt, har du de penge, som du har,” forklarer Ole Münster.
Det er klart, at mængden af penge kommer til at have indflydelse på, hvordan seniorlivet kan udfoldes sig. Men der er også gode perspektiver at finde, når tiden på arbejdsmarkedet ebber ud:
”Vi har en enestående mulighed for at lære nyt, og når vi er på pension, kan vi lære for vores egen skyld ud fra et ønske om at blive klogere på livet, udvikle nye sider af os selv, få større indsigt i samfundet og blive bedre til at udføre vores hobbyer,” slutter Ole Münster.