Jakob Tøtrup Kjærsgaard, forfatter og cand.mag. i historie og kulturarvsformidling, er aktuel med bogen ”Den røde brænding”, der fortæller om de danskere, der kæmpede sammen med de allierede i Normandiet under Anden Verdenskrig. Her fortæller han om D-dag, danskernes beretninger og vigtigheden af at tage ved lære af historien.

Hvorfor er det vigtigt med en bog om D-dag? 

Det er vigtigt at huske og lære om denne vigtige dag i historien, da det var en af disse begivenheder under Anden Verdenskrig, der var afgørende for udfaldet af krigen. D-dag den 6. juni 1944 var afgørende for, at de allierede kunne trænge ind i Vesteuropa og derved forkorte krigen. De første dage af invasionen var centrale for at få fodfæste og fastholde dette i Normandiet. Hvis de allierede var blevet kastet tilbage i havet af tyskerne, er det ikke til at vide, hvornår en lignende invasion kunne finde sted igen, og, endnu vigtigere, det er ikke til at vide, hvor længe Anden Verdenskrig så ville have varet.

Hvordan har du indsamlet beretningerne? 

Beretningerne stammer fra både ind- og udland. Nogle af beretningerne stammer fra allerede eksisterende materiale, som jeg har samlet sammen, men andre, som bl.a. involverer de danske krigssejlere, stammer fra førstehåndsinterviews samt materiale fra efterkommere, som gavmildt har ladet mig benytte det materiale, de har. Øvrige beretninger stammer fra privatpersoner, museer og arkiver i udlandet, hvor jeg har fået stor hjælp fra forskellige dansk-amerikanske foreninger med at spore mig frem til disse historier. Gennem dette detektivarbejde har jeg fundet frem til en del beretninger, der aldrig har været publiceret før.

Hvilke beretninger har gjort størst indtryk på dig selv under arbejdet med bogen? 

Det er et ekstremt svært spørgsmål, da de alle på en eller anden måde har gjort stort indtryk på mig. Krigssejlerne fylder meget i bogen, og specielt deres individuelle historier har gjort indtryk. De måtte leve med en konstant fare for at blive torpederet og drukne i det mørke hav. Dertil vidste de, at der var strenge ordrer om, at man ikke måtte samle “flydere” op, hvis et skib gik ned. At skulle leve med dette i mere end fem år må have været ubeskriveligt forfærdeligt.
En anden beretning, der har gjort stort indtryk på mig, er Niels Wiesnecks. Han var soldat i canadisk tjeneste og var med i voldsomme kampe i Normandiet. På et tidspunkt var han tæt på at blive bombarderet af egne allierede bombefly, men de ramte ved siden af ham og regimentet, de ramte i stedet et allieret polsk regiment, som stort set blev tilintetgjort. Alt dette så Wiesneck med egne øjne.

Hvad kan vi lære af D-dag og danskernes indsats i dag? 

Som den store overordnede morale kan vi lære, at det er vigtigt at stå sammen for at bekæmpe tyranni og ondskab i verden. Frihed er ikke givet, det er noget, vi må kæmpe for – dette var centralt for D-dag og invasionen i Normandiet. Hvis de allierede lande ikke stod sammen dengang, kunne verden med største sandsynlighed have set meget anderledes ud i dag.
Den danske indsats har været overset i mange år, og vi skal specielt lære, at det er vigtigt at hylde dem, der gør en indsats, inden det er for sent. Dette er centralt for de danske krigssejleres historie, da deres historie i mange år var glemt. Den statistiske danske deltagelse i invasionen var et eller andet sted minimal i forhold til de store statistikker, men vi må huske på, at de danske invasionsdeltageres deltagelse har betydet ekstremt meget for den måde, Danmark som nation bliver anset efter krigen.

Hvad håber du, folk får ud af at læse din bog?

Det er mit store håb, at folk lærer noget nyt om en gruppe brave mennesker, som ganske uselvisk ønskede at gøre en indsats for den frie verden. De var små brikker i det meget store puslespil, men uden alle brikkerne ville puslespillet aldrig blive komplet. Uden alle de allierede nationers indsats – og øvrige uofficielle allierede – ville udfaldet af krigen måske have set meget anderledes ud. Denne bog er også lige så meget beregnet til at bevare disse beretninger til eftertiden. Vi må aldrig glemme, hvad de har gjort for den frie verden, og vi må altid huske på, hvor vigtigt det er at lære af D-dag, invasionen i Normandiet og Anden Verdenskrig generelt, så historien ikke gentager sig.