Sofia Rönnow Pessah vakte opsigt i de svenske medier, da hun sidste år udgav debutromanen Mændene i mit liv. Nu er romanen, der skriver sig lige ind i tidens debat om sex og samtykke klar på dansk. Den udkommer d. 22. marts 2021.  

”Sex er svært, og jeg trives med at skrive om det ubekvemme. I mit forfatterskab fokuserer jeg på at udforske, hvordan samfundsmæssige strukturer påvirker det individuelle liv. Jeg var nysgerrig på, om jeg ved at skrive om en kvindes sexliv fik mulighed for at udforske, reflektere over og måske afsløre et problematisk samfundssyn på kvinder, seksualitet og sex,” forklarer Sofia Rönnow Pessah.

Hun har en kandidat i jura og arbejder som asyljurist for en NGO i Stockholm. Og sidste år debuterede hun som forfatter med romanen Mændene i mit liv, hvor den unge hovedperson, Sonia, sætter en intens jagt ind på mere sex efter at have mistet sin mødom som 16-årig, mere nærvær, mere af den anerkendelse hun føler, hun får, når mændene synes, hun er værd at gå i seng med. Hun prøver at fylde et hul inde i sig selv, men det vil ikke lade sig fylde. Mændene kommer og går, nogle er pæne og nogle grimme, nogle har store tatoveringer. Nogle giver hende kønssygdomme, en filmer hende, da hun giver ham et blowjob, og en tager hårdt fat om hendes hals og vil ikke give slip, selvom hun gisper efter luft. Flere viser sig at have kærester og koner, en enkelt en gravid kone. Og nogle burde måske være sig bevidst, at der er et ulige magtforhold i deres relation.

”Drivkraften bag lysten til at dyrke sex er mangesidig hos de fleste mennesker, tror jeg. Den mest åbenlyse – liderlighed – er selvfølgelig en drivende faktor, også for Sonia. Men ønsket om at leve liderligheden ud korrumperes og blandes med andre forventninger jo flere erfaringer, hun får. I perioder bliver destruktive ideer og behov for bekræftelse vigtigere end selve det at dyrke sex. Jo mindre drivkraften handler om lyst, jo mere destruktive bliver hendes relationer. En del af hendes drive kommer fra et håb om at blive behandlet med respekt, noget som de mænd hun møder, mislykkes med at vise igen og igen,” uddyber Sofia.

 

Samtykke og overgreb

Mændene i mit liv kredser også om begreberne samtykke og overgreb. Begreber, der også fylder i den debat, der kører i Danmark i disse år. Men bliver Sonia egentlig udsat for overgreb, når hun meget ofte selv er den, der jager et bytte?

”Det spørgsmål overlader jeg til læserne af romanen. Jeg vil ikke give nogle enkle svar, men jeg ser skønlitteraturen som en god mulighed for at lade læseren selv tænke over, hvor grænserne går, hvilke fejl, der begås og af hvem? Selv om der er tilfælde i romanen, som, jeg tror rent juridisk, vil falde ind under overgreb, så fokuserer den primært på de situationer, der lander i gråzonerne. Det er vigtigt at tale om, hvad der udgør et overgreb, men det er også vigtig at tage samtalen om, hvordan vi tager hånd om hinanden uanset, om der er tale om et overgreb eller ej. Hvordan undgår vi gråzonerne og bliver bedre til at se på andres lyst, behov og grænser? Selv ting, der ikke lovmæssigt er et overgreb, kan sætte spor,” fortæller Sofia Rönnow Pessah, der samtidig påpeger, at selv om temaerne i hendes roman er aktuelle, så er de ikke nye.

Min opfattelse er, at kvindelig seksualitet altid har været forbundet med betydelige sociale og samfundsmæssige forventninger, der kan gøre ens egne behov og grænser uklare. At kvinder måske har svært ved at udtrykke eller acceptere deres egne grænser, og at mænd kan have svært ved at se og respektere dem, er ikke noget nyt. For unge kvinder i dag tror jeg, at der kan være en konflikt mellem at være seksuelt fri samtidig med, at de møder mange forventninger fra samfundet til, hvordan en kvinde bør være.”

Romanens hovedperson laver en liste over sine mænd, og i bogens korte kapitler fortæller Sonia om sine seksuelle oplevelser. Det er de færreste af mændene, hun indleder et egentligt forhold til, for kærlighed og sex hænger ikke nødvendigvis sammen, mener forfatteren.For nogle kan det måske være sådan, at sex altid er forbundet med kærlighed, men jeg tror, ​​de fleste mennesker kan sætte pris på sex som en sjov aktivitet i sig selv. Langt de fleste mennesker har jo normalt ingen problemer med at tilfredsstille sig selv seksuelt på egen hånd. Problemet opstår, når grunden til at have sex er noget andet end kærlighed, eller hvis den person, du har sex med, ikke lytter til dine behov og grænser.”
Sex er svært at tale om for mange mennesker. Pinligheden, som mange forbinder med den første seksualundervisning, hænger ved overraskende længe. Og mange er bange for at tale om de gange, hvor deres grænser er blevet overtrådt. Det findes der efterhånden mange eksempler på fra danske kvinder, der først har haft modet til at stå frem med deres historier mange år efter deres grænseoverskridende oplevelser. Sofia Rönnow Pessah håber, at hendes bog kan være med til at ændre på det.

”Jeg ser min roman som en mulighed for en samtale med sig selv om ens forhold til sex. For dem, der kan genkende sig selv i hovedpersonen Sonia, håber jeg, at læsningen hjælper med at fjerne noget af den skam, som mange føler efter at have været i seksuelle situationer, som de ikke havde det godt med. For mennesker, der genkender sig selv i de mænd, der optræder i bogen, håber jeg, læsningen kan føre til selvrefleksion over, hvordan man ser på andres grænser, og hvordan man aflæser andres behov og ønsker,” slutter hun af.

Foto: ©Alexander Mahmoud