INTERVIEW: Kim Hjardar har skrevet to bøger om vikingerne for TURBINE forlaget. Vi har talt med ham om den nyeste “Vikingernes liv og færden”, der udkom i sommeren 2017. 

Hvordan fik du idéen til at lave endnu en bog om vikingerne?
Jeg har to bøker om vikingene på Turbine. Den første og den største, “Vikinger i krig”, er ett resultat av et savn jeg følte allerede under studietiden på Universitetet i Oslo. Der fantes rett og slett ingen bøger der tok vikingen på alvor. Det vil sige, en bog som uten omsvøp så på krigen og krigeren rolle og betydning for den norrøne kultur og samfunnsliv. Alt, satt lidt på spissen, handlende om håndverkeren, bondemannen, oppdageren, bosetteren. Denne skjevheten i fremstillingen bestemte jeg meg for at ville gjøre noget med.

Den siste bogen på Turbine, “Vikingernes liv og ferden”, kom fra et ønske om at både utvide og komplimentere “Vikinger i krig”, men også i større grad rendyrke kortene, og samtidig gi en god, oversiktlig og relativt nem innføring i denne utrolig spennende epoke i våre lands historie.

Hvordan researchede du til bogen “Vikingernes liv og færden”?
Der er mange måter at skrive en historisk bog på. Denne skiller seg ut fra min første bog ved at den inneholder mindre egen grunnforskning, siden det i stor grad allerede var blitt gjort. Man må også være nysgjerrig på hva andre har sagt både før og nu om de ulige emner man vil behandle.  Man må huske at historie er ferskvare, der kommer hele tiden til ny viden og nye tolkninger, det må man være åpen for. Så må man kjenne kildene godt for å kunne underbygge sin egen tekst og vurdere andres. Man bør også ha en faglig metode og forankring for at vurdere all informasjon og trekke ud det som er relevant og plausibelt. Og så må man ha en god ide for hvordan man vil presentere det for sine lesere.

Hvem har mest vikingeblod i årerne – danskerne eller nordmændene?
Uten at ha en oversikt over gennemsnittet af våre lands DNA, vil jeg tro nordmennene. Dette tror jeg fordi jeg oppfatter at nordmennene i større grad enn danskene har levd isolert i sine fjorder og bygder gennem århundrene. Når det derimot gjelder vår moderne kulturelle «DNA», så er danskene i større grad opptatt av sin vikinghistorie, og flinkere til at ta vare på og formidle den, en vi nordmenn. Isolasjonen har måske gjort oss litt mer reserverte og mindre opptatt av våre kulturelle verdier en danskene?

Hvilken bog om vikingerne kunne du tænke dig at lave næste gang?
Der er så mange, men jeg er vilt fascinert af Vikingernes ornamentikk og kunstneriske uttrykksform. Måske noget i den retning?

Hvordan oplever du interessen for dine bøger i Danmark?
Den opplever jeg som relativt stor. Jeg blir ofte kontaktet af mennesker der vil gi både ris og ros, mest ros heldigvis. Og jeg får ofte beskjed af venner når de ser en af mine bøger hos boghandleren eller i en museumsbutikk, det er hyggelig.

Hvilke forfattere er du mest inspireret af?
Jeg har stor sans for professor Neil Price måde at formidle historie på. Jeg oppfatter han som bevisst på at man bør skrive slik at mange kan få ta del i kunnskapen, ikke bare en innviet gruppe mennesker. Han er også nysgjerrig og ikke redd for at komme med nye tanker om ulige emner. Ellers er jeg mektig imponert over Richard Harris bøger, spesielt hans trilogi om Cicero, det er både stor skrivekunst og god historiefortelling.

 

Du kan købe Kim Hjardars bog “Vikingernes liv og færden” her: https://turbine.dk/produkt/vikingernes-liv-og-faerden/

Vikingernes - 3D