David Læby er forfatter, bachelor i dansk og kønsforskning og så har han et hav af meritter indenfor det spirituelle og energiterapeutiske felt. Nu er han aktuel med en bog om at elske og acceptere sig selv: Følelsernes Healing.

Hvad er dit vigtigste redskab i dit spirituelle og energiterapeutiske arbejde?
At kunne tilsidesætte mig selv. Mine egne tanker, følelser og behov. Det er absolut det vigtigste. Når det lykkes, kan man ikke undgå at blive helt klar i sin intuition og sin evne til at mærke alt andet levende præcist som det er: dyr, planter og mennesker.
Meditation er, selv den mindste lille daglige 5-minutters meditation, en træning i at tilsidesætte sig selv, men også hele tiden at forsøge at huske sig selv på at være taknemmelig og ydmyg i forhold til livet. Jeg tror, at ordet ydmyghed skræmmer mange moderne mennesker, men det handler slet ikke om underkastelse og unødig beskedenhed. Ydmyghed handler bl.a. om på et dybt plan at forstå og være villig til at acceptere, at hverken menneskeheden eller en selv er centrum og herre over jorden og universet, og at ingen, absolut ingen ret har til at udøve magt over andre.

Måden, vi har magt over og udnytter dyr på, viser, hvor frygteligt, det kan gå, når mennesker tror, at de er herre over noget.

Hvordan kan folk få mere kontakt med deres følelser? – og hvordan kan man leve mere spirituelt?

Mange mennesker har allerede alt for megen kontakt med deres følelser. Den tyske pædagogiske sociolog Thomas Ziehe bruger udtrykket at have et “overophedet ego.” Jeg synes, at det er meget rammende: Det giver en knugende og ubehagelig fornemmelse af at være fanget i forvirrende følelser og behov, som man måske ikke engang ved, hvorfra kommer. Mange mennesker har så mange følelser, der gør dem ulykkelige og forhindrer mål i deres liv. Jeg kan ikke på få linjer give en opskrift på at forløse ophobede følelser – eller som dit spørgsmål er: Komme i kontakt med følelser, der er uklare for en selv.

Men at øve sig i at elske og tilgive sig selv, ikke at dømme og hele tiden evaluere den man er, og hvad man gør, er et godt sted at begynde. Det, man måler og dømmer sig selv med, måler og dømmer man også andre med. Så det ER altså rigtigt, at verdensfreden begynder med dig selv.

Hvad har det givet dig at inddrage det spirituelle i dit liv? 

Jeg har fundet ud af, hvad det var, jeg så tydeligt mærkede som barn og ung, men ikke forstod. Det spirituelle er ikke at kun at søge svar på de store spørgsmål om universet, livet og altings samhørighed. Spiritualitet er at overgive sig til svarene. Og så er det altså rigtig sjovt. Det er fantastisk at mærke og tale med naturen, planter og med de kloge, kloge dyr. Og det er så stor en gave at kunne hjælpe andre mennesker til at huske deres spirituelle oprindelse, hvor de kun er lys og kærlighed. Alting er ikke andet end lys. Det fysiske, som vi mærker og ser i verden, og som indbefatter os selv, er lys i så langsomme bølger, at de bliver til et “fast” fænomen. Caroline Myss har sagt, at man skal lade være med at tage sit liv personligt. Det udtrykker helt præcist kernen i enhver spiritualitet.

Hvordan forener du dit energiterapeutiske arbejde med en tilværelse som skolelærer? 

På det praktiske plan er det efterhånden en udfordring både at få tid til at være lærer, at holde kurser i f.eks. følelseshealing og at få tid til klienter. På et andet plan mærker jeg, at den ro, man får, når man “dyrker” det spirituelle, smitter af på andre mennesker. Og især børn og unge, der er meget modtagelige. Jeg oplever så mange børn og unge, som jeg har lyst til at hjælpe med den energihealing, jeg kan. Men det må man jo ikke i de rammer, jeg arbejder i. Mit arbejde med følelseshealing har givet mig et godt grundlag for at tale om følelser og få børn til at forstå, at følelser ikke er farlige. Følelser fortæller os noget: Hvad der er godt for os, hvad der udfordrer os – og ikke mindst, hvad vi skal lære. Følelser behøver ikke at blive til ens handlingsmønstre og identitet.

Vil du gerne videreuddanne dig indenfor det spirituelle felt? – Hvis ja, som hvad?

Jeg er ved at uddanne mig til dyreclairvoyant hos Kit Benlolo. Uddannelsen indeholder også clairvoyance på mennesker. Det er en længere og dybdegående uddannelse, så jeg har ikke helt tid til alt det andet indenfor spiritualitet og komplementær behandling, jeg gerne vil, f.eks. videreuddannelse i både akupressur og kraniosakralterapi. Og så er jeg blevet meget interesseret i englehealing … Jeg kunne udfylde en tyk notesbog med lister over alt det, jeg gerne vil lære …

Hvad skal læseren få ud af Følelsernes Healing? 

Først og fremmest et enkelt og alligevel meget dybdegående redskab til at forløse den stress og smerte, som visse følelser kan være årsag til, men også at blive præsenteret for en måde at anskue og ikke mindst mærke følelser på, som gør det lettere at rumme dem, uanset hvilke følelser, der er tale om.
Bogen er i virkeligheden meget omfangsrig, og jeg introducerer det grundlæggende i traditionel, kinesisk medicin, altså akupunkturens moder; Jeg introducerer læren om chakraer, som er kroppens energicentre. Og jeg skriver om aromaterapi/æteriske olier, om fødevarer og om aktiviteter, der altsammen understøtter det at give slip på smertefulde følelser. Jeg håber sådan, at læseren får mod på at slippe svære følelser for at kunne mærke accepten af og kærligheden til sig selv.
Grundlæggende har bogen det tema at elske og acceptere sig selv.