Jordemoder, blogger og opfinder af Meyermetoden, Heidi Meyer Vallentin, har sammen med journalist Eline Holm skrevet en fødselsforberedelsesbog, som skal sikre større succes på fødestuerne

Hvordan fandt du på Meyermetoden, Heidi?
Allerede tidligt under jordemoderuddannelsen gik det op for mig, at mange af de værktøjer, vi lærte, kun hjalp, hvis man nåede kvinden, inden hendes ve-mestring var kørt op i en spids. Vi lærte at trække vejret med kvinden, berolige hende, give afspændende massage, tryghed og nærvær, som i sig selv kan være meget smertestillende. Men jeg savnede et konkret værktøj. At kunne hjælpe kvinden tilbage på sporet og ned i den dybe bevidsthedstilstand, som fremmer den afspænding, der kan få fødslen til at skride frem, men også få de smertestillende hormoner til at virke. Ud fra forskellige observationer, jeg gjorde, begyndte jeg at arbejde intuitivt med at aflede smertesignalet ved at lave dybe fokustryk. Trykkene kontrollerer smerten fysisk, hvor den verbale del af Meyermetoden, samt fødsels – og smerteteorien, giver en mental kontrol, som tilsammen forstærker effekten.

Hvordan opstod ideen til bogen?
Heidi: Da det begyndte at stå mere klart for mig, at jeg havde udviklet en metode, der både havde en positiv indvirkning på uregelmæssige veer og fødslens fremgang, men i høj grad også smerteoplevelsen og parrets fælles fødselsoplevelse, gik jeg rundt med et lille håb i maven om, at metoden ville vokse ”by word of mouth.” Et halvt år efter fødte jeg selv mit tredje barn ved hjælp af Meyermetoden – det blev startskuddet til min blog og en masse skriveri om min metode. Men en egentlig bog var stadig for stor en mundfuld for mig.

Eline: Heidi og jeg mødte hinanden den dag, jeg trådte ind ad døren til fødestuen på Herlev Hospital og fik hende som jordemor. På det tidspunkt anede jeg ikke, at der var noget, der hed Meyermetoden, men hun brugte trykkene på mig under fødslen og satte også min mand i gang med dem, og det blev en helt fantastisk oplevelse. Min mand og jeg svævede hjem fra fødslen, helt høje på lykkehormoner og teamspirit, og på den anden side af glædesrusen begyndte jeg at tænke på, hvad det mon var, Heidi havde lavet. Og det er det, den her metode er så god til: Den kan give faderen den rolle, han mangler i fødslen og tage ham seriøst som en ligeværdig partner. Jeg skrev derfor til Heidi – nu måtte jeg høre mere og eventuelt skrive en artikel. Jeg blev dybt imponeret over dels at finde ud af, at teknikken var hendes egen, og dels at der, ud over selve Meyermetoden, ligger et helt fødselsforberedelseskoncept bag, som handler om, hvordan man går ind til fødslen med det rette mindset og kommer sin frygt for smerte, komplikationer mv. til livs. Der var simpelthen for meget til en artikel, og vi blev enige om, at der var behov for at få skrevet den bog, som Heidi allerede havde i tankerne.

Hvordan har jeres samarbejde fungeret? – hvordan arbejdede I med bogen?
Eline: Det har udviklet sig lidt hen ad vejen. I starten sad vi og idéudviklede og researchede vidt og bredt sammen, og vi fik samlet en hel masse informationer, også alt for mange! Vi tog også nogle sessioner, hvor jeg interviewede Heidi og skrev foreløbige kapitler eller noter til dem ned, hvorefter Heidi skrev til og trak fra. Andre gange var det omvendt – at Heidi skrev råskitsen, hvorefter jeg redigerede. Det har været svært at koge det ned, og her er vores forskellige indgangsvinkler til bogskriveriet som henholdsvis journalist og fagperson kommet til udtryk. Jeg var hurtig til at slette og skære fra, mens Heidi fandt på mere, vi måtte have med.

Heidi: I starten havde jeg en kæmpe skriveblokering og kunne slet ikke komme i gang eller finde den røde tråd. Mine tanker væltede over hinanden og jeg følte, at jeg hele tiden gentog mig selv og havde svært ved at finde ud af, hvor hvad skulle stå for at kunne referere til viden, som var vigtigt for at forstå det næste. Eline var super tålmodig og fik gang i skriveriet ved at interviewe mig, så jeg fik talt mig varm og kunne komme videre. Jeg føler, at vi har suppleret hinanden enormt godt og hen af vejen fundet en fælles skrivestil.

Hvad håber I, at bogen kan bidrage med?
Eline: Jeg håber, at den kan klæde forældre på til at få en ligeså fantastisk fødsel, som jeg selv havde med Meyermetoden. Og at den kan få de kommende forældre til at tage ejerskab og gå ind til fødslen med en følelse af empowerment og teamspirit. Det er en kæmpe oplevelse at bringe et barn til verden, og for parforholdet og starten på forældreskabet kan det være berigende og livgivende at føde et barn. Chancerne for, at det bliver en god oplevelse er bare så meget større, når man har forberedt sig ordentligt.

Heidi : Det Eline siger! Vi har haft et fælles ønske og mål med denne bog, og det er i høj grad at vise vejen til bedre fødsler for både mor, far og barn. Denne bog og metoden skiller sig ud ved at være en læseoplevelse, som vender frygt til forventning og giver et fælles fodslag, hvor partneren i høj grad kommer i spil og kan gøre en enorm forskel for hele fødselsoplevelsen, men også for hans egen tilfredshed og tilknytning efter fødslen. Forhåbentlig vil den her bog være medvirkende til, at mange flere får lov at føle den fødsels-honeymoon- følelse, man kan opleve efter en god fødsel og som er en fantastisk start på livet som familie.

Hvordan adskiller jeres bog sig fra det marked af fødselsforberedelsesbøger, der allerede er udgivet?
Eline: Jeg synes ikke, der er andre bøger/metoder derude, der på samme måde tager samarbejdet mellem den fødende og fødselspartneren seriøst og giver en forståelse for de forskellige roller, vi har under en fødsel. Samtidig synes jeg, at læseren får en meget værdifuld indsigt i de psykologiske mekanismer bag en fødsel og en bevidsthed om, hvordan psyken kan virke som en medspiller eller et stort benspænd under fødslen – samtidig med, at læseren får værktøjer til at arbejde med sin psyke.

Er det en metode, du vil arbejde videre med, Heidi? Og har I planer om en opfølgning?
Ja i den grad. Jeg underviser både gravide par og jordemoderstuderende i metoden, og så har jeg et ønske om at lave en mere teoretisk bog til fagpersonale og meget gerne også få bøgerne oversat til engelsk.

Læs mere om bogen her: www.turbine.dk/meyermetoden