Lene Mollerup (f. 1966) er uddannet middelalderarkæolog og biologisk antropolog fra AAU og SDU i 1998. Hun har været ansat ved SDU og Moesgård Museum, inden hun i 2005 blev museumsinspektør ved Øm Kloster Museum, der er en del af Museum Skanderborg.

Lene Mollerup er forsker og formidler og har en lang række publikationer om emner indenfor dansk og international klosterhistorie bag sig, hvor særligt hendes forskning, der tager udgangspunkt i forbindelse med de arkæologiske levn ved Øm Kloster er vigtig. Hun formidler dagligt for Øm Kloster Museums gæster.

Bøger af forfatteren