Etnolog Lene Floris er redaktør og skribent på den dokumentariske serie om Københavnernes historie fortalt i billeder årti for årti. Bøgerne bygger på ny kulturhistorisk viden og er skrevet af kompetente skribenter, der har stor viden om Københavns udvikling og kultur.

De medvirkende forfattere er:

Nete Balslev Wingender, historiker, ph.d., tidligere arkivar ved Københavns Stadsarkiv
Lars K. Christensen, historiker, ph.d., museumsinspektør ved Museerne Helsingør
Kirsten Egholk, cand.mag. etnologi og master i museologi, museumsinspektør Historie & Kunst i København
Lene Floris, etnolog, mag.art. og MPG, tidligere museumsdirektør på danske museer bl.a. i København
Sarah Giersing, historiker, cand.mag., kurator for fotografi, Det Kgl. Bibliotek
Trine Halle, historiker, cand.mag.,museumsinspektør Magasin du Nord Museum
Therese Haas Boisen, cand.mag., forfatter
Niels Jul Nielsen, etnolog, lektor, ph.d, Københavns Universitet, Saxoinstituttet
Mette Lia Krabbe Meyer, seniorforsker, ph.d., Det Kgl. Bibliotek
Lykke L. Pedersen, etnolog, seniorforsker, mag.art. og cand.mag., Nationalmuseet