Jens Andersen, født 1968, siden 2001 museumsinspektør ved Bunkermuseum Hanstholm. Han er middelalderarkæolog og historiker med et omfattende
forfatterskab om den militære del af besættelsestiden 1940-45, og især Atlantvolden. Han har sideløbende særligt dyrket interessen for søkrigshistorie.