Henrik Bredmose Simonsen er cand. mag i historie og engelsk fra Aarhus Universitet i 1984, forskergodkendt på ph.d.-niveau i 2014 og ansat ved flere forskellige museer, indtil han kom til Museum Skanderborg i 2008 som museumsinspektør. Han har en omfattende produktion af videnskabelige og formidlingsmæssige bøger og artikler bag sig og har især arbejdet med 1800- og 1900-tallets danske historie – herunder kunst- og kulturhistorie ‒ samt udvandringen til USA.

Henrik Bredmose Simonsen har bl.a. skrevet bøgerne ”Motorvejene i Vendsyssel – det sorte får i dansk trafikpolitik”. (Aalborg Universitetsforlag, 2002) og ”Kampen om danskheden. Tro og nationalitet i de danske kirkesamfund i Amerika”. (Aarhus Universitets­for­lag, 1990).

Bøger af forfatteren