Hans Gregersen

Hans Gregersen er læreruddannet fra Hjørring Seminarium. Han har i årene 1973-2009 arbejdet som lærer i fødebyen Sæby og har sideløbende og i årene herefter udfoldet et større forfatterskab. Hans første bog udkom i 1975, og den er siden blevet efterfulgt af omkring 70 andre titler i flere genrer: Biografier, rejsebøger, fortællinger for børn og unge, lokalhistorie og bøger om historiske emner, alle med relation til hans viden om og interesse for historie og kulturhistorie. Desuden har han skrevet en række artikler til dagblade og årbøger. Han har foretaget mange og lange rejser i seks verdensdele.