Claus Strue Frederiksen er mag.art. og ph.d. i filosofi. Han har forsket og undervist i etik, politisk filosofi og virksomheders samfundsansvar ved Københavns Universitet i perioden 2008-2018. I dag er han ansat som bæredygtighedskonsulent ved den danske biotekvirksomhed Gubra. Claus har publiceret en lang række artikler i danske dagblade og magasiner om CSR og bidraget til diverse bøger og internationale tidsskrifter om emnet. 

Bøger af forfatteren