Serien I Danmarks oldtid er en ny, temabaseret serie om Danmarks oldtid, der kronologisk skildrer udviklingen indenfor enkelte, relevante og vedkommende temaer. Serien er populærvidenskabelig, og hvert bind vil være på cirka 156 sider inkl. illustrationer, noter og bibliografi mm. Det enkelte tema tilstræbes beskrevet af én enkelt forfatter, men hvor nødvendigt af flere.

Det er vores påstand, at tiden er inde til en tematisk serie om Danmarks oldtid. Vi ønsker at genåbne den brede interesse for vores fælles forhistorie ved at beskrive et enkelt tema helt tilbage fra de ældste tider i jægerstenalderen og frem til og med vikingetiden, for eksempel fra stammebåden til vikingeskibet, fra skindkappen til det fint vævede stof. Vi ønsker at kombinere læserens interesse for arkæologi og historie med afgrænsede emner i forhistorien.

Styregruppen som varetager udgivelserne, består af forskningsleder ved Vejlemuseerne, ph.d. i forhistorisk arkæologi Mads Ravn, arkæolog ved Museum Hosens, mag.art. i samme fag Orla Madsen samt forlagsredaktør på Turbine, ph.d. i klassisk arkæologi Leif Erik Vaag. Styregruppen ønsker at udfolde Danmarks forhistorie ved at udgive bøger med afgrænsede, vedkommende emner, baseret på den mest opdaterede viden og formidlet på et forståeligt dansk.

Seriens målsætning

Det er første gang, at der tages initiativ til at lave en bogserie, der anskuer Danmarks oldtid fra en rent tematisk vinkel. Det er styregruppens påstand, at en tematisk tilgangsvinkel vil skabe fornyet interesse om vores forhistorie, og at dette vil tilgodese såvel læsere, der har specifik interesse i et tema, som læsere der i forvejen har interesse for forhistorien. Grebet vil have stor mulighed at skabe opmærksomhed, og der er en række potentielt afledte effekter knyttet til initiativet i form af foredragsrækker, udstillingsmuligheder med mere. Da tematiske emner i udgangspunktet har almen interesse, er målet dermed, at serien kan agere løftestang for interessestyrkende aktiviteter på institutioner som skoler og museer, foreninger og sammenslutninger og med sin historiefortælling også være et dannelsesprojekt.

Formidlingsgrad og de fysiske bøger

I Danmarks oldtid er populærvidenskabelig formidling på højt niveau med et bredt sigte. Bøgerne er stramt redigeret, lækkert layoutet med mange illustrationer. Vi ønsker, at den interesserede læser skal kunne komme videre med det beskrevne emne, og derfor er bøgerne udstyret med noteapparat og bibliografi som en fast del. Dokumentationen bliver sikret, uden at det går ud over læsevenligheden. Hver bog kan læses uden forudgående kendskab til seriens øvrige bøger.